LATEST ARTICLES

0

zookaĐối với các cuộc tấn công tầm xa, gọi trong Zooka. Một vài Zookas hoàn toàn có thể tàn phá một cơ sở toàn bộ kẻ thù, nhưng không để cho họ đến dưới lửa từ tháp pháo của đối phương!
Các Zooka là một đội quân nữ tính và được trang bị với một phóng tên lửa lớn. Cô làm rất nhiều thiệt hại và có một phạm vi rất dài. Nhưng với hp thấp, cô gái không thể mất nhiều thiệt hại mình.